حريق ايمان

 

ملت شهيد پرور هميشه در صحنه و مبارز خدمت تون عرض كنم كه امروز جواب مابقي سوالهارو خدمتتون عرض ميكنم(هرچي منتظر جواب هاي باباي رويا شديم ديديم خبري نيست كه نيست)....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ايا خدا ميتواند موجودي خلق كند كه توانايي ها و صفات مباركه اش ازخدا بيشتر باشد؟

خدمت رفقا عرض كنم كه در مورد جواب اين سوال بايد دو نكته رو در نظر گرفت:اول اينكه مسلمانان و پيروان مكاتب الهي(كه من به شخصه جز هيچ دسته اي نيستم ) به بي نهايت بودن صفات خدا و بي حد و حصر بودن عظمت خداي خود عقيده و ايمان دارند... وقتي عظمت چيزي بي حدو حصر فرض شود نميتواند براي ان مرزي قائل شد و وقتي هم براي چيزي مرزي قائل نشويم نميتوانيم اندازه اي بزرگ تر از ان را فرض كنيم.... اگر به اين جواب اينگونه جواب دهيم كه:آري خدا ميتواند خدايي كامل تر و با عظمت تر از خود خلق كند ،در واقع  ابتدا براي عظمت خدا مرز قائل شده ايم و سپس فراي اين مرز خدايي ديگر متصور شده ايم... پس در جواب اين سوال چنين بيان ميشود كه: اولا انسان بعنوان يك مخلوق تسلطي بر قدرت خدا ندارد كه در حيطه قدرت خدا سخني بگويد و از طرفي نيز تصور كردن خدايي كامل تر از خداي كنوني مستلزم پذيرفتن اين مطلب است كه عظمت خدا محدود ميباشد كه ....

حال جواب ساير دوستان به اين مسئله

داش شپلي: در هر دو سوال اول تناقضي هست كه اصل و اساس سوال رو از بين مي بره اگر موجودي خلق ميشه پس لزوما ميرا و فناپذيره(ممكن الوجود) اگه خدا نتونه سنگ رو بلند كنه پس حتما از بين بردنش هم براي اون غير ممكنه و اين با اصل ممكن الوجود بودن در تناقضه لكن خدا نيازي نداره كه همه اعمالشو خودش مستقيما انجام بده ميسپاره دست ديگر موجودات و مخلوقاتش

سكرت: - با زهم ميتونه موجودی خلق کنه که مثل خودش باشه ولی هيچوقت اين کارو نميکنه چون نميخواد شريک داشته باشه خدا يکی و بی همتاست اگر اينطور بود دونيابه اين نظم و نظامی که بود در نمي او مد

نيك نام من: - اين موجودم ميتونه خلق كنه اما از خدا بعيده ، ولي اگه خداست بايد بتونه. اگه خدا چنين نيرويی نداشته باشه که ديگه خدا بهش نميگن.....

خدا خودش گفته كه خالقي عادل است... پس چرا يه عده مخلوقش سالم و صحيح به دنيا مي ايند و يه عده كور و كور و لال و ناقص؟ يه عده  از شانسشون در يك خانواده متول و با اصل و نسب دار به دنيا مي ايند ولي يه عده حرومزاده و سر راهي مي شوند؟

در جواب اين سوال بايد عرض كنم كه اولا :انسان بعنوان اشرف مخلوقات جانشين خدا بر روي زمين است... و حتي گسترش عدالت بر روي زمين نيز بدست خود انسان است، ولي خدا تاكيد بر عدالت خودش پس از مرگ دارد ،زماني كه دست انسان از حكومت خودش كوتاه ميشود.... در رابطه با خلقت متفاوت افراد نيز عدالت خد در اين است كه به اندازه هر انچه به مخلوقش داده طلب ميكند و نه بيشتر...

و اما جواب ساير دوستان:

داش شپلي: - عدالت خدا در اين نيست كه به همه يكسان بده عدالت در اينه كه اونچه كه تو ذاتا شايستگيش رو داري به تو بده   

سكرت: - خدا برای هر چيزی که خلق ميکنه يه قانونی هم براش ميذاره مثل انسان که داخل بدن انسان يه ژنهای قرار داده که اگر اين ژنها با هم تضاد داشته باشند نتيجهاش همون بچه های معيوبه و خدا اين دانش و به بشر داده تا بره سختی و زحمت بکشه تا هم علت اونو بفهمه وهم بتونه درهای بزرگی از علم و باز کنه ويه وسيله و باعثی باشه برای پيشرفتو ترقی و هم وسيله ای برای روزی   

نيك نام من: - خدا اول فقط ادم و حوارو افريد سالم و سرحال كامل، اون بعديا ديگه خدا نيافريد كه پدرومادراشون افريدند خدا ادم حوا رو افريد و علم عقل داد اينا تکثير شدن يکی از عقلش استفاده کرد و شد مثلا ابراهام لينکن که بچه بک کفاش بود و يکی بچه يک دانشمند بود و شد يک احمق چون از عقلش استفاده نکرد اينکه يک بچه ميشه منگوأ مربوط به علم و ژنتيکه که خدا علمشو داده و بعضيا تو کلشون نرفته که بابا سن بالا بچه دار شدن= منگول شدن بچه و اونوقت ميکن عدالت عدالت

بهترين حالتي كه تاكنون خدا رو تصور كرديد چه احساسي بهتون دست داده؟ و خدا رو چگونه تصور كرده بوديد؟

در جواب اين سوال دونكته رو بايد عرض كنم ...ا.ول اينكه انچه توسط انسان خلق ميشود و مورد پرستش قرار ميگيرد بت نام دارد..... بت هاي سنگي نيز در ابتدا نمادي از خدا و اينكه افراد هميشه به ياد خدا باشند ساخته شد... دوم اينكه خدا خالق مطلق است ، و نميتوان در ذهن بشري خلقش كرد....خوب حالا كي خدا رو در ذهنش تصور كرده و از اين تصور احساس لذت كرده؟

حال جواب ساير دوستان:

داش شپلي:-هرگز خدا رو تصور نکردم چون هر وقت خواستم تصورش کنم مخم سوت کشيد درنتيجه با همين توهمش خوش بودم احساسش هم بيان شدنی نيست مثل اين سوالای تلويزيونی

نيك نام من: بهترين حالتي كه خدا رو ديدم دستمو گرفته بود كمكم ميكرد بلند بشم.

سكرت: - خدا قابل تصور نيست و اگر کسی هم بخواد تصوری از خدا داشته باشه اون چيزی نيست جز مخلوقه فکرش همانطور که خوده خدا ميگه هيچ چيز و هيچکس مثل اون نيست

 اگر در روز عاشورا بستن اب به روی لشگر امام حسين عملی پليد و خبيثانه محسوب  می شود.  پس توجيح عمل مشابه پيامبر اسلام که در جنگ بدر اب رو به روی لشگر دشمن بست چگونه توجيح خواهد شد؟

در جواب اين سوال بايد عرض كنم كه:اولا در جنگ بدر در سپاه لشگر دشمن ،زن و كودكي نبود، ولي در روز عاشورا در لشگر اما سوم شيعيان زن و كودك حضور داشت ..... دوما اينكه: در جنگ بدر عمل سپاه پيامبر در راه احقاق حق خودشون بود، در حالي كه در روز عاشورا چنين عملي احقاق حق تلقي نميشد بلكه زيادي خواهي تلقي ميشد ،گرفتن بيعت به زور ...

و اما جواب ساير دوستان

داش شپلي:

سكرت: - اون زمان تعداده نفراته پيغمبر خيلی کمتر از سپاهيان دشمنانش بود ووقتی قرار بود با يه لشگره بزرگ دشمن مواجه باشه شايد اين اين کار درستترين کار بوده در اون لحظه ثانيا هدف هردو جنگ بوده مثل زمانيکه معاويه اب رو به روی حضرت علی بست چرا کسی از ياداوری اينها نا راحت نميشه چون هر دو طرف در حال جنگ بودن اونهم باسپاهيانی که افرادش همه نظامی بودندد در حاليکه امام حسين با افراد غيره نظامی با خوانوادش اونهم نه برای جنگ بلکه به عنوان مهمانی که خودشون دعوت کرده بودن رفته بود که هنوزه هنوز اين کاره دشمنانش در نظر همه جوامع کاری زشتو پليد به حساب اومده خوب اين نظر من بود حالا ميخواد جالب باشه يا نه

نيك نام من: - راجع به اون جنگا بايد بگم اولا حالا ميگن عمل پليدي بوده در حالي كه اين يك تاكتيك بوده ، مثلا. ضمنا يادت باشه در لشكر امام حسين زن و بچه بود و در جنگ حضرت محمد نه

 

/ 9 نظر / 9 بازدید
AzIZ-MeYti

همينجوری اومدم يک سلامی کرده باشم دلم برا بچه ها تنگيده خوش باشی

roya

خوب سعادت می دونی چيه؟ اينو هم بذار بحساب سر کار گذاشتن (چشمک)

lida

من ابجی رويام شنيدم جايزه تعيين کردی؟

>>>UnF0RGivEN <<<

... I will help you die ... I will run to you ... Im your HATE darling ...

roya

سلام جواب سوال امضای سنگ تخت جمشيدی رو ندادی ! نکنه خودتم توش موندی امضا کنی يا نه؟

صاب خونه

جالبه همش داداش شپلی اين دادش شپلی چی ميخواد همه جا فضولی ميکنه هر جا ميری اسمش هست جالب بود نوشته هات

secret

منم که همينا رو گفتم (دو نقطه نخته نکته .........دی)

KAMAND

بابا اين سؤالهای سخت سخت رو از اين ملت بی سواد نکن بيچاره ها از کجا جواب واسه اين سؤالات تو پيدا کنند۰۰ سعادت يادته نماينده شيطان بودی ۰۰ منم فرشته خداوند ۰۰ آی روزگار چی بوديم چی شديم