یا حسین

إن قتلونا أو ترکونا فالأمر موحد - دمنا قرر لن نتغیر عن آل محمد
اگر مارو کشتند یا ترکمون کردند هیچ فرقی ندارد - خونهایمان قرار گرفت که هیچ وقت از آل محمد عوض نشویم

بکم نطقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
به شما زبان گشودیم یا حسین  - برای شما خلق شدیم یا حسین
بارینه بالتطهیر أنزل آیات - وأنتوا جعلکم اطهر المخلوقات

خداوند آیه تطهیر را نازل کرد -  و شما را پاکترین مخلوقات قرار داد

حبکم ینزه کل ضمیر وکل ذات - یحسین وإحنه نعوف حبکم هیهات
محبت به شما هر باطن و ذات را  منزه می سازد - و یا حسین ما هیچ وقت عشق تو را رها نمی کنیم
إنتوا الشموس إلتجلی غیم النکبات - وإحنه الانصار نضحی یوم الکلفات

شما خورشیدی هستید که ابرهای مصیبت را کنار می زند– و ما انصاری که در روزهای بلا ایثار می کنند

لا یغرینا لو اعطینا ملکوت الدنیا

اگر به ما کل دنیا را بدهند فریب نمی خوریم 

 لا نترککم إنا معکم سنموت ونحیا
شما را رها نمی کنیم ما با شما می میریم و زنده می شویم

فما افترقنا یا حسین- لکم خلقنا یا حسین
از شما جدا نمی شویم  یا حسین - برای شما خلق شدیم یا حسین
أهل البصیرة تفسر الحب ألوان - وتقول طبع الحب صفة بکل إنسان
اهل بصیرت عشق را همه رنگ تفسیر کردند – و میگویند عادت عشق صفتی است در هر انسان

واحد یحب عن عاطفة وبس لسان - وواحد یحب ناتج عقیدة وایمان
یکی  از عاطفش و زبانی عاشق میشه – و یکی عشقش نتیجه عقیده و ایمان است
ولو فتشت أرواحنا والأبدان - تسمع نبض حبکم بدم الشریان

و اگر ارواح و بدنمان را بگردی - صدای ضربان قلب عشقتون در خون هایی که در رگ های قلب جاری هست می شنوی

نحن نصارخ- هدف واضح- دونک مغزاه

ما اعلام می کنیم هدفمان واضح است معنایش را رها کن

 بولایتکم ومودتکم یأمرنا الله
 به ولایت شما و مودت شما خدا امرمون کرده
لذا عشقنـــا یا حسین - لکم خلقنـــا یا حسیـن
برای همین عاشق شدیم یا حسین- برای شما خلق شدیم یا حسین
بارینه حجة على البشر خلاکم - وإحنه بعقاید ثابتة نهواکم
خداوند شما را حجت بر بشر گذاشت- و ما با عقاید ثابت عاشقتون شدیم
إنتوا ینابیع العمر شفناکم - وإحنه الاراضی الیابسة لو لاکم
و ما شما را آب حیات عمر دیدیم – و ما زمین خشکیم  بدون شما
یحسین مثل الهوا إحتاجیناکم - ونموت لو لحظات فارقناکم

یاحسین مثل هوا به شما احتیاج داریم – و میمیریم اگه لحظه ای از شما جدا شدیم

أنت حیاتی تسکن ذاتی بل إنک اقرب

تو زندگی منی ساکن ذات منی، نه تو نزدیک تری

 بإرادتنا بشهادتنا شوق نترقب
  با اراده مان به شهادتمان  با اشتیاق نزدیک می شیم
نحن صدقنـــا یا حسین - لکم خلقنا یا حسیــن
 ما راست گفتیم یا حسین - برای شما خلق شدیم یا حسین
قرینا بکتاب الشوق یبن المختار - شفنا المحبة الحرة تطلب اعمار
در کتاب اشتیاق خواندیم ای پسر مختار- دیدیم عشق آزاد ،جان ها می خواهد
عفنا الاهل عفنا الحلایل والدار - جیناکم بشوق الزرع للامطار

زن و بچه ها و خانه را رها کردیم – و به شوق گیاهان به آب آمدیم

شوق الحمایم من ترد للأوکار - بشوق اللیالی المظلمة للاقمار
شوق پرنده ها وقتی بر می گردنند به لانه شان- به شوق شب های تاریک بی ماه
لو احرقنا او مزقنا بسیوف الغدر

 اگر آتش گرفتیم  یا با شمشیر غدر  تکه تکه شدیم

 حبک یشهد لن نتردد وخصومک تدری
 عشقت شهادت میده  ترددی پیدا نخواهیم کرد  و دشمنت آن را می داند
بکم لحقنا یا حسین - لکم خلقنــا یا حسیـــن
به شما ملحق شدیم یا حسین – برای شما خلق شدیم یا حسین
انتوا الارواح واحنه یحسین جسوم - من غیرکم صعبة العمر النه یدوم
شما ارواح و ما یا حسین جسدیم- بدون شما سخت هست عمری برایه ما بماند
انتوا شرایین القلب یا مظلوم - شلون القلب یتحرک بغیر دموم
شما رگ های قلب هستید یا مظلوم - چطور بدون خون قلب حرکت کند
هالوادم تراب الارض وانتوا نجوم - بحبکم و طبع المحب میخاف اللوم
این آدم ها خاک زمین و شما ستاره ها - به عشقتون و عادت عاشق آن که از ملامت نمی ترسد
بضمائرنا ومناحرنا سنخط العهدا

با ضمیرمون و گردن هامون عهد را می نویسیم

 لعقیدتنا نعطی دمنـــا ونحوز المجدا
 و برای عقیده مون خونمون رو می دیم و نائل برندگی می شیم
بکم عتقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
به شما آزاد شدیم یا حسین – برای شما خلق شدیم یا حسین
گلب الی یحبکم یحمل أربع اوصاف - حب وإرادة ومعنویة وإنصاف
قلب که عاشق شماست 4 صفت داره- محبت و ارادت و معنویت و انصاف
والی یهز گلبه رنین الاسیاف - لا تعتقد یگدر یحقق اهداف

و هر کسی صدایه شمشیر ها قلبش را می لرزاند- اعتقاد نداشته باش که بتونه هدفی را نشان بده

راعی الهدف یوم الشداید میخاف - یرخص حیاته للقیم والاعراف
دارای هدف از روز سخت نمی ترسه - زندگیش را ارزونیه عرف و ارزش ها می کند
نحن نعاهد سوف نجاهد والعالم یسمع

ما عهد می بندیم جهاد می کنیم و عالم می شنود

 قسما قسما نمضی قدما برحاب المصرع
 قسم قسم با پای خود به آغوش مرگ می رویم
نحن استبقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
ما سبقت گرفتیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین
نار المنایا عداک من تشعلها - برد وسلم بسیوفنه نحولها
آتش مرگ ها را وقتی دشمنانت روشن می کنند – با شمشیرمون به سرد و سلام تبدیل می کنیم
کل رمیة یرموک إحنه نتقبلها - وگبلک نخوض الملحمة وندخلها
هر تیری که به سویت پرتاب می کنند ما آن را استقبال می کنیم- و قبل از خودت ما وارد جنگ می شیم
وخیامکم کعبة بشرف نجعلها - اشهده إیدوس حدودها ویوصلها

وخیمه هاتون را با شرف  ، کعبه می کنیم - کی وادار کرد کسی را که پا بر حدودش  بزاره و برسه

نحن نقابل کل مقاتل بصمود القلب

ما مقابله می کنیم هر مقاتلی را با قوت قلب

 سوف نناضل ضد الباطل فی سوح الحرب
ما می جنگیم ضد باطل در عرصه جنگ

دم نفقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
خون پرداخت کردیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین

/ 5 نظر / 17 بازدید
سناااااااا

[گل][گل]ممنون سعادت جان دکتر شریعتی : حسین بیشتر از اب تشنه لبیک بود ولی افسوس به جای نشون دادن افکارش زخمهای تنش رو به ما نشون دادن و بزرگترین دردش رو بی ابی نشون دادن اینطور هست یا نه؟ پس بیاین برای لبیک گفتن به اون حضرت نماز اول وقت رو هیچ موقع فراموش نکنیم همانطور که ایشون فلسفه قیامش این بود و در ظهر عاشورا نماز رو بپا داشتن[گل] به امید فرداهایی بهتر.[گل]

ساقی

سلام سعا امیدوارم همیشه در کارات موفق باشی گلم[گل] خیلی قشنگ ا÷ کردی سعا بهت تبریک میگم[گل] هم اهنگت خیلی قشنگ بود هم مطلبت [گل][گل][گل] ای خدا رحمی کن به این دل خسته روزگار[گل]

arosak999

به به سلام من اومدم ببین کی اومده مینا گله. سعادت چه طوری مرده بودی زنده شدی میبینم که اپ کردی منکه نخوندم چی نوشتی ولی خیلی جالب بود. خوش باشی

سنااااااا

[ناراحت][ناراحت]باز که اینجا سوت و کور شد چرا اینجوریه سعادت جان هان؟

سعادت

سلام به عزاداراي حسيني... سلام به دوستان گل خودمون... تشكرات از اينكه همه تون سر زديد و اينجا رو رونق ميدين... سنا جون اينجا يه قسمتيش به خاطر آپ شدنهاش رونق ميگيره ... قسمت اعظمش به خاطر نظرهاي دوستانه كه بهش رنگ و بويي ميده... ساقي جون و عروسك خانم هم لطف كردن تشريف اوردن... بعد محرم دوباره آپ ميكنم. تقريبا ده روز ديگه